close
تبلیغات در اینترنت
سرزمین واژه های وارونه

سرزمین واژه های وارونه

سرزمین واژه های وارونه 

جائیست که برای گنچ جنگ میکنند

قهقه روزی هق هق میشود 

اما....

دزد همان دزد است

درد همان درد است 

و گرگ همان گرگ

آری سرزمین واژه های وارونه 

سرزمینی است که روز به زور میگذرد 

و در ان چه سرد است درس زندگی

و چه گرم است مرگ.....

 [ یکشنبه 05 مرداد 1393 ] [ 14:1 ] [ ☸shima_fa☸ ]