close
تبلیغات در اینترنت
ما فکر میکنیم...

ما فکر میکنیم...

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد:
 از دسـت دادنِ کسـیه که دوستـش داریم! 
امـا... حقیقـت اینه که:
 از دست دادنِ خــودمـون، 
 و از یــاد بردنِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم... 
گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره...!![ شنبه 28 تير 1393 ] [ 23:58 ] [ ☸shima_fa☸ ]