close
تبلیغات در اینترنت
آرزو هایم...

آرزو هایم...

ایـــن روزهـــا،
آرزوهـــایـــم چقــــدر شبیــــه
سیگــــارم شــــده انـــد!!!
.
.
.
.
.
"دود می شــــوند
و
می رونــــد بــــه هـــــــوا"

 [ شنبه 28 تير 1393 ] [ 23:36 ] [ ☸shima_fa☸ ]