close
تبلیغات در اینترنت
انتهای اسفند....!

انتهای اسفند....!

انتهای اسفند!

وقت کوچ کردن به فروردین،

وقت بخشیدن و صاف کردن دل،

پس ببخشید اگر...

با نگاهی؛

یا صدایی؛

یا زبانی؛

بر دلتان زخمی زدم...!

آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید...

آغاز روز هایی باشد که آرزو دارید...

 

[ پنجشنبه 28 اسفند 1393 ] [ 2:25 ] [ ☸shima_fa☸ ]