close
تبلیغات در اینترنت
خسته ام....خسته...

خسته ام....خسته...

چگونه است حال من...

با غم ها میسازم

با کنایه ها میسوزم

به آدم هایی که مرا شکستند لبخند میزنم....

لبخندی تلخ...

فقط

در اعماق زمین...اندازه یک قبر

فقط یک قبر در دور ترین نقطه جهان میخواهم....

خسته ام....خسته!!

 

 


 [ پنجشنبه 17 مهر 1393 ] [ 16:46 ] [ ☸shima_fa☸ ]