close
تبلیغات در اینترنت
زنــدگی من...

زنــدگی من...

زندگـی انگار تمام صبرش را بخشیده است به مــن!!

هـر چـه مـن صبـوری میـکـنم او بـا بـی صبــری تمـام ،هــول میزنــد بـرای ضربـه بــعد...!

کمی خستگی در کـن،

خیــالت راحت!

خستگــی من بـه این زودی ها در نمــی شــود...

 
[ سه شنبه 01 مهر 1393 ] [ 17:7 ] [ ☸shima_fa☸ ]