close
تبلیغات در اینترنت
شروع جهالت.

شروع جهالت.

مزرعه را ملخ هاجویدند!

و ما...

برای کلاغ ها مترسک ساختیم!

و این بود شروع جهالت...!!!

 
[ جمعه 24 مرداد 1393 ] [ 1:50 ] [ ☸shima_fa☸ ]