close
تبلیغات در اینترنت
روزگار ما,,,,

روزگار ما,,,,

زمستانی سردبود...

کلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه ,

گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجه هاش میخوردند زمستان تمام شد و کلاغ مرد!

اما بچه هاش نجات پیدا کردند و گفتند: آخی خوب شد مرد, راحت شدیم از این غذای تکراری!

این است واقعیت تلخ روزگار ما…

 

[ چهارشنبه 22 مرداد 1393 ] [ 19:31 ] [ ☸shima_fa☸ ]