close
تبلیغات در اینترنت
میشه تنهایی....

میشه تنهایی....

 

میشه تنهایی بازی کرد

میشه تنهایی خندید

میشه تنهایی سفر کرد

ولی خیلی سخته تنهایی...

تنهایی رو تحمل کرد....

 
[ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 1:41 ] [ ☸shima_fa☸ ]